TEXTE BIBLICE PENTRU SERVICIILE DIVINE DIN CADRUL BISERICII PENTICOSTALE “GOLGOTA” HUNEDOARA

DECEMBRIE 2017

Să venim înaintea Domnului cu:

D3.   Smerenie

Isaia 53:1-12

Filipeni 2:1-16

J7.    1 Petru 5:5-11

D10. O inimă iertătoare

Coloseni 3:12-17

Matei 18:21-35

J14.   Matei 7:1-7

D17.  O inimă mulțumitoare

Luca 17:11-19

Psalmul 50:1-23

J21.    Daniel 3:14-30

D24.  Vestirea nașterii Mântuitorului

Luca 1:26-56

Isaia 7:10-14

L25.   Nașterea Mântuitorului

Matei 1:18-25

Matei 2:1-12

J28.   Psalmul 20:1-9

D31.  Eben-Ezer

Psalmul 124:1-8

Luca 13:1-9

 

 

Psalmul 119:105 Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.