Evrei 13:17  Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos.

Church Icon_Gold-01COMITETUL DE CONDUCERE

Pastor Daniel HADA – Tel.:0770-369839

Pastor Gligor HADA – Tel.:0744-631053

Prezbiter IONAȘCU LIVIU – Secretar Tel.: 0770-378593

Prezbiter DREGHIN SIMON – Tel.: 0740-070980

Prezbiter BAN IGNAT – Tel.: 0745-390523

Prezbiter PINTILIE DORIN – Casier Tel.:0743-851607

Diacon  MĂGDUȚ FLORIN – Cenzor Tel.: 0762-688088

Diacon BIRIȘ MARCEL – Tel.: 0740-019333

PETRIC ROMAN – Cenzor Tel.: 0720-013403

CHIRA TIMOTEI  – Tel.: 0722-298034

MIHORIANU ABEL  – Tel.: 0769-788327

Str. Mihai Viteazul nr. 28
E-mail:golgotahd@yahoo.com

map-banner-960x250-960x250