Evrei 13:17  Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos.

Church Icon_Gold-01COMITETUL DE CONDUCERE

 Pastor Daniel HADA- Tel.:0741-069590

 

Pastor Gligor HADA- Tel.:0744-631053

 

Prezbiter DREGHIN SIMON- Tel.: 0740-070980

 

 

 

 

 

Prezbiter BAN IGNAT -Tel.: 0745-390523

 

 Prezbiter IONAȘCU LIVIU   –Secretar Tel.: 0745-588092

 

Diacon PINTILIE DORIN – Casier Tel.:0743-851607

 

Diacon  MĂGDUȚ FLORIN – Cenzor Tel.: 0762-688088

 

PETRIC ROMAN  Cenzor Tel.: 0720-013403

 

 

 

CHIRA TIMOTEI  -Tel.: 0722-298034

 

BIRIȘ MARCEL  -Tel.: 0740-019333

 

MIHOREANU ABEL  -Tel.: 0769-788327

 

 

 

location-icon-map-location_iconmap-banner-960x250-960x250

Str. Mihai Viteazul nr. 28
E-mail:golgotahd@yahoo.com
Tel. 0745-588092

Diapozitiv1