Evrei 13:17  Ascultaţi de mai marii voştri şi fiţi-le supuşi, căci ei priveghează asupra sufletelor voastre, ca unii care au să dea socoteală de ele; pentru ca să poată face lucrul acesta cu bucurie, nu suspinând, căci aşa ceva nu v-ar fi de niciun folos.

Church Icon_Gold-01

COMITETUL DE CONDUCERE

Person 1
Pastor Daniel HADA
Tel.: 0770-369839

Pastor Gligor HADA
Tel. 0744-631053

Pastor Liviu IONASCU
Secretar
Tel. 0770-378593

Pastor Dorin PINTILIE
Casier
Tel. 0743-851607

Prezbiter Ignat BAN
Tel. 0745-390523

Prezbiter Simon DREGHIN
Tel. 0740-070980

Prezbiter Marcel BIRIȘ
Tel. 0740-019333

Prezbiter Istvan NAGY
Tel. 0723-348838

Diacon Florin MĂGDUȚ
Cenzor
Tel. 0762-688088

Diacon IVĂȘCANU PETRU
Tel. 0770-826072

Diacon Abel MIHORIANU
Cenzor
Tel. 0769-788327

Slujitori ordinați


Bratu Gheorghiță
Pastor sector
Tel.: 0740-132165

Kovacs Adalbert
Diacon

Negrean Adrian
Diacon

Svendsen Levi Andre
Diacon