TEXTE BIBLICE PENTRU SERVICIILE DIVINE DIN CADRUL BISERICII PENTICOSTALE “GOLGOTA” HUNEDOARA
                                
               VIRTUȚILE CREȘTINULUI
         
              
J01.  1 Petru 5:5-11
               D04. Smerenia
                        Luca 22:7-20
                        Filipeni 2:5-13
               J08.   Coloseni 3:1-17
               D11. Dragostea
                       1 Ioan 3:10-24
                       1 Corint. 13:1-13
               J15.  Romani 12:9-16
               D18. Credința
                        Marcu 11:12-26
                        Iacov 1:1-12
               J22.  Evrei 11:1-6
               D25. Iertarea
                        Matei 18:21-35
                       
 Gen. 50:15-21
               J29.   Rom. 12:17-21
 
„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe cărarea mea” (Psalmul 119:105).