TEXTE BIBLICE PENTRU SERVICIILE DIVINE DIN CADRUL BISERICII PENTICOSTALE “GOLGOTA” HUNEDOARA

                  CUM ESTE DUMNEZEU?
 
               D03.  Iubitor și sfânt
                        Isaia 53:1-12
                         Isaia 6:1-13
               J07.   Plângeri 3:21-40

               D10. Protector
                      Psalm 91:1-16
                       Psalm 121:1-8 
               J14.  Psalm 27:1-14

               D17. Omniprezent/omniscient
                       Psalm 139:1-18
                       Daniel 2:14-23
               J21.  Daniel 6:13-28

               D24. Suveran și atotputernic
                        Romani 9:14-29
                        Deut. 7:12-26
               J28.  Psalm 19:1-14

 „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe cărarea mea” (Psalmul 119:105).