TEXTE BIBLICE PENTRU SERVICIILE DIVINE DIN CADRUL BISERICII PENTICOSTALE “GOLGOTA” HUNEDOARA

                        DOCTRINE CREȘTINE


                    J04. Psalm 27:1-14
                    D07. Nașterea din nou
                            1 Cor. 5:6-8
                            Ioan  3: 1 -13
                    J11.  Coloseni 3:1-12

                    D14. Mântuirea
                             Efeseni 2:1-10
                             Tit 3:3-9
                    J18.  1 Timotei 4:1-16

                    D21. Legea și Credința
                             Romani 3:21-30
                             Galateni 3:1-14
                    J25.  1Petru 1:14-25

                    D28. Sfințirea
                             Evrei 12:14-29
                             Romani  6:11-23
 
 
 „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe cărarea mea” (Psalmul 119:105).