TEXTE BIBLICE PENTRU SERVICIILE DIVINE DIN CADRUL BISERICII PENTICOSTALE “GOLGOTA” HUNEDOARA


CALEA, ADEVĂRUL ȘI VIAȚA
 
                  S01. Psalm 65:1-13

                  D02. La început „Cuvântul”
                           Ioan  1:1-14
                           Ezra 8:21-23
                  J06.  Matei 3:1-17

                  D09. Isus este „Calea”
                           Ioan 13: 1- 17
                           Ioan 14:1-6
                  J13.  Psalm 20:1-9

                  D16. Isus este „Adevărul”
                           Ioan 17: 1- 19
                           Efes. 4:17- 32
                  J20.  Psalm 1:1-6

                  D23. Isus este „Viața”
                           Ioan 11:17- 27
                           Colos. 1: 9 -23
                  J27.  Psalm 32:1-11

                  D30. Isus este „Domnul”
                           Filip. 2: 5- 11
                           Rom. 10: 1 -13