TEXTE BIBLICE PENTRU SERVICIILE DIVINE DIN CADRUL BISERICII PENTICOSTALE “GOLGOTA” HUNEDOARA
                                SLUJIRI DIFERITE
J04.
Psalm 23:1-6
D07. Învățarea
          
Ioan 6:48-59
          1 Tim. 4:1-16
J11.   1 Corint. 1:17-31
D14. Misiunea
         
Fapte 11:19-26
         Fapte 16:16-34
J18.   Psalm 119:1-16
D21. Mijlocirea
        
Gen. 18:16-33
         Daniel 9:1-19
J25.  Iona 3:1-10
D28. Ajutorarea
        
 1 Cor. 16. 1- 12
         Filip. 4: 10 – 20
 
„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe cărarea mea” (Psalmul 119:105).