TEXTE BIBLICE PENTRU SERVICIILE DIVINE DIN CADRUL  BISERICII PENTICOSTALE “GOLGOTA” HUNEDOARA

HRISTOS A ÎNVIAT!
Ziua învierii
D02.  Matei 28:1-10
          Luca 24: 13-35
L03.  Marcu 16:1-14
          Luca 24:36-49
J06.  1 Cor. 15:12-34

Să credem în Isus

D09. Ioan 20: 24 -31
         Ioan 21:1-14
J13.  Ioan 3:14-21

Să vestim pe Isus
D16. Romani  1:1 -7
         Romani 10:9-21
J20. Coloseni 3:1-14

Așteptăm pe Isus
D23. Ioan 14: 1 -6
         1Tes. 5:1 -10
J27.   2Timotei 3:1-17

Vom fi și noi ca Isus
D30. 1Ioan  3: 1- 7
         1Cor. 15:35-58