TEXTE BIBLICE PENTRU SERVICIILE DIVINE DIN CADRUL  BISERICII PENTICOSTALE “GOLGOTA” HUNEDOARA

           IUNIE 2021
DUHUL SFÂNT în BIBLIE
 
J03. Romani 8:12-27

D06. Duhul Sfânt Persoană Divină
        Ioan 6:48-58
        Ioan 16:5-15
J10. Fapte 1:1-14

D13. Duhul Sfânt ne transformă
         Galat. 5: 16-25
         Romani 8:1-11
J17.   Efeseni 5:1-18

D20. Botezul cu Duhul Sfânt
         Fapte 2: 1-21
         Fapte 2:37-47
L21. Fapte 4:23-31
         Fapte 5:12-32
J24.  Fapte 8:1-25

D27. Darurile Duhului Sfânt
        1Corint.12: 1-11
        Romani 12:1-8