TEXTE BIBLICE PENTRU SERVICIILE DIVINE DIN CADRUL  BISERICII PENTICOSTALE “GOLGOTA” HUNEDOARA


CUVÂNTUL ADEVĂRULUI

J03. Psalm 119: 1-20

D06. Trebuie cunoscut
         Ioan 6:48-58
         2 Timotei 3:14-17

J10.  Psalm 119:97-115

D13. Trebuie aplicat
          2Petru 1: 1 -15
          Iosua  1: 1 -9

J17.   1 Samuel 15:10-35

D20. Trebuie proclamat
          Romani 10: 14-21
          2 Corint.  5: 11 -21

J24.   1 Corint. 9:15-23

D27. Păstrat nealterat
         2 Corint.  4: 1 -7
         1 Corint. 15:1-11