TEXTE BIBLICE PENTRU SERVICIILE DIVINE DIN CADRUL BISERICII PENTICOSTALE “GOLGOTA” HUNEDOARA

                  
            CINE ESTE ISUS?

           
             J01.  Psalm 84:1-12
             D04. Ioan 6:48-58
                     Ioan 10:7-18
             J08.  Psalm 100:1-5
             D11. Ioan 11:21-46
                     Ioan 8:12-29
             J15.  Romani 10:1-13
             D18. Ioan 15:1-11
                     Ioan 14:1-14
             J22.  Psalm 73:1-28 
             D25. Ioan 10:22-39
                     Matei 16:13-20
             J29.  Psalm 122:1-9
     


 „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe cărarea mea” (Psalmul 119:105).