TEXTE BIBLICE PENTRU SERVICIILE DIVINE DIN CADRUL  BISERICII PENTICOSTALE “GOLGOTA” HUNEDOARA

SĂ ÎNCHEIEM BINE ANUL

J03.  Psalmul 20:1-9

D06. Timp de bilanț
         Marcu 26:26-35
         Matei  25: 14 -30

J10.  Matei 5:1-12
D13. Încă nu e târziu
         Luca  13: 22 -30

         Evrei  4: 1 -16

J17.  Geneza 39:1-23
D20. Încrederea în Dumnezeu
         Iov 19:1-29  
         Psalm 17:1-15

J24.  Mica 5:1-4
V25. Nașterea lui Isus
         Matei 1:18-25
         Luca 2: 8 – 20

S26.  Matei 2:1-18
D27. Timpul este pe sfârșit
         2 Petru 3:1-18
         2 Timotei 3:1-17

J31.   Psalm 124:1-8