TEXTE BIBLICE PENTRU SERVICIILE DIVINE DIN CADRUL BISERICII PENTICOSTALE

MAI 2022
                        D01. Credință în Isus
                               
  Luca 22:7-23
                                 Ioan 20: 24 -31
                        J05.  1 Ioan 5:1-21
                        D08. Mărturisindu-L pe Isus
                               
  Fapte 20:17-38
                                 Fapte 26:1-29
                        J12.  Filipeni 1:12-30
                        D15. Înrădăcinați în Hristos
                               
  Romani 8:28-39
                                 Evrei 13:1-8
                        J19.  2 Timotei 2:15-26
                        D22. Să trăim pentru Hristos
                              
 1 Tes. 4:1-12
                               Romani 12:1-16
                        J26. Iacov 3:1-18
                        D29.Slujindu-L pe Hristos
                               
 Filimon 1:1-25  
                                1 Timotei 1:1-18
 
„Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe cărarea mea” (Psalmul 119:105).