TEXTE BIBLICE PENTRU SERVICIILE DIVINE DIN CADRUL BISERICII PENTICOSTALE “GOLGOTA” HUNEDOARA
                         MARTIE 2023

              PILDELE DOMNULUI ISUS
 
              J02.  Psalm 32:1-11
              D05. Luca 22: 7 -23
                      Matei 22:1-14
              J09.  Matei 20:1-16
              D12. Matei 18:21-35
                      Matei 13:44-52    
              J16.  Marcu 4:1-20
              D19. Matei 13:24-30; 13:36-43
                      Luca 15:11-32
              J23.  Luca 18:9-14
              D26. Matei 25:1-13
                      Matei 25:14-30        
              J30.  Luca 18:1-8
 
 
 „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, și o lumină pe cărarea mea” (Psalmul 119:105).