TEXTE BIBLICE PENTRU SERVICIILE DIVINE DIN CADRUL  BISERICII PENTICOSTALE “GOLGOTA” HUNEDOARA

Lucrarea Duhului Sfânt

J 3. 1Corinteni 2:6-16

Iluminarea minții

D6. 2 Cronici 30:13-27
1Ioan 2:18-29

J 10. Romani 8:1-11

Transformare caracter

D13. Ioan 3:1-13
Galateni 5:16-26

J17. Fapte 1:1-14

Trimitere în lucrare

D20. Fapte 13:1-12
Fapte 16:1-10

J24. 2Timotei 1:3-14

Pogorârea Duhului Sfânt

D27. Fapte 2:1-21
Fapte 19:1-7

J.31 Ioan 16:5-24

 

Psalmul 119:105 Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.