TEXTE BIBLICE PENTRU SERVICIILE DIVINE DIN CADRUL  BISERICII PENTICOSTALE “GOLGOTA” HUNEDOARA

DUMNEZEU LUCREAZĂ

DESĂVÂRȘIT

D1.  Matei 26:26-35

Romani 11:25-36

J5.    Romani 6:15-23

 

MIRACULOS

D18. Fapte 12:1-19

Marcu 6:34-44

J12.  Matei  9:35-38 și

Matei  10:1-15

 

SPRE BINELE NOSTRU

D15. Numeri 23:11-23

Genesa 26:12-29

J19.   Romani 8:28-39

 

SURPRINZĂTOR

D22.  Judecători 7:1-15

Matei 8:28-34

J26.  Ioan 9:1-34

 

CU AUTORITATE

D29. Exod 9:13-30

2 Petru 2:1-10

 

Psalmul 119:105 Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.