TEXTE BIBLICE PENTRU SERVICIILE DIVINE DIN CADRUL  BISERICII PENTICOSTALE “GOLGOTA” HUNEDOARA

SEMNELE TIMPULUI
D02. Marcu 14:12-25
2Tes 2 :1-14
J06. 1 Petru 5:6-11

D09. 2Tim.3:1-12
2Petru 3:1-18
J13. Psalmul 15:1-5

ISUS ÎN PROFEȚII
D16. Psalmul 40:1-17
Deutronom 18:15-22
J20. Ioan 4:1-26

ISUS LA ÎMPLINIREA VREMII
D23. Galateni 4:1-7
Romani 1:1-7

NAȘTEREA MÂNTUITORULUI
L24. Isaia 7:10-14
M25. Luca 2:1-7
Matei 2:1-12
M26. Matei 2:13-23
J27. Galateni 5:16-26

TOATE LA TIMPUL LOR
D30. Fapte 17:24-34
Evrei 4:1-11
L31. Luca 13:6-9

 

Psalmul 119:105 Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.