TEXTE BIBLICE PENTRU SERVICIILE DIVINE DIN CADRUL  BISERICII PENTICOSTALE “GOLGOTA” HUNEDOARA

J04. Ioan 15:1-17

Invataturi inainte de patimi
D07. 1 Corint 5:6-8
      Ioan 10:22-39

J11. Ioan 15:18-27

D14. Matei 20:20-28
       Matei 16:13-20

J18. Romani 7:14-25

Isus la Ierusalim  
D21. Matei 21:1-9
       Ioan 2:13-25

M24. Matei 24:36-51

J25. Matei 26:26-46

V26. Marcu 15:6-32

Ziua Invierii

D28. Matei 28:1-10
       Ioan 20:11-23

L29. Matei 28:11-15

Luca 24:13-35