TEXTE BIBLICE PENTRU SERVICIILE DIVINE DIN CADRUL  BISERICII PENTICOSTALE “GOLGOTA” HUNEDOARA


M01. PS.65 :1-13
Evrei 1:1-14
J03. Iuda 17-25

D06. Matei 3:1-17
Luca 4:1-15
J10. isaia 58:1-14


D13. Matei 7:1-6
Iacov 4:1-17
J17. Luca 11:1-4


D20. 1 Timotei 2:1-10
Iacov 5:13-20
J24. Matei 10:17-31


D27. Romani 14:1-12
Filimon 1:1-21
J31. Proverbe 17:1-17

Psalmul 119:105 Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.