TEXTE BIBLICE PENTRU SERVICIILE DIVINE DIN CADRUL  BISERICII PENTICOSTALE “GOLGOTA” HUNEDOARA

Raportare la lume  
D03. Dumnezeu și lumea
         1 Corinteni 11:23-32
         Ezech.18: 20-23
J07.   Ioan 3:14-21
D10. Creștinul și lumea
         Iacov 1: 12 -21
         1 Cor. 6:12 -20
J14.   Romani 12:1-16
D17. Creștinul în lume
         1 Petru 2:11 -16
         Matei 22:15 -22
J21.  Daniel 3:14-30
D24. Creștinul duhovnicesc
         Evrei 12: 12 -17
         2 Cor. 6:14-7:1
J28.  1 Corinteni 2:1-16