TEXTE BIBLICE PENTRU SERVICIILE DIVINE DIN CADRUL  BISERICII PENTICOSTALE “GOLGOTA” HUNEDOARA

Hristos Isus – după Paște

Intră în Ierusalim

D1. Luca 19:29:40
Luca 19:41-48
M4. Marcu 14:1-11
J 5. Matei 26:14-35
V6. Luca 23:13-43

Hristos a înviat

D8. Luca 24:1-12
Luca 24:13-35
L9. Matei 28:11-15
Ioan 20:19-23

J12. 1Corinteni 15:35-58

Hristos cere credință

D15. Ioan 20:24-31
1Ioan 5 :-15

J19. Coloseni 3:1-11

Hristos se arată înviat

D22. Ioan 21:1-14
1Corinteni 15:1-11

J.26 Galateni 4:1-7

Hristos face promisiuni

D29. Ioan 8:30-47
Ioan 14:1-6

Psalmul 119:105 Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele şi o lumină pe cărarea mea.